Skip to content

Видео «Ни хвоста, ни чешуи» — Осенний судак на джиг-спиннинг

Видео «Ни хвоста, ни чешуи» — Осенний судак на джиг-спиннинг

 

 

 

 

 

Видео «Ни хвоста, ни чешуи» — Ночная ловля налима

Видео «Ни хвоста, ни чешуи» — Ночная ловля налима

 

 

 

 

 

Видео «Ни хвоста, ни чешуи» — Ловля плотвы фидером в ноябре

Видео «Ни хвоста, ни чешуи» — Ловля плотвы фидером в ноябре

 

 

 

 

 

Видео «Ни хвоста, ни чешуи» — Ловля карася зимой

Видео «Ни хвоста, ни чешуи» — Ловля карася зимой

 

 

 

 

 

Видео «Ни хвоста, ни чешуи» — Ловля верхового окуня

Видео «Ни хвоста, ни чешуи» — Ловля верхового окуня